Irisbus Iveco

Iveco Czech Republic, a.s.

Kalendář

Statistika

Irisbus Iveco

Iveco Irisbus
Irisbus s delfínem ve znaku vznikl v roce 1999 jako společný podnik francouzského Renaultu a italského Iveca. Cílem bylo koordinovat nákupy strategických komponentů, průmyslovou politiku a vývoj autobusů a autokarů. Společnosti Iveco a Renault vytvořily sjednocením svých aktivit v oblasti výroby autokarů a autobusů podnik mezinárodního rozměru - druhého největšího výrobce v Evropě a přední společnost ve světovém měřítku.

Jediným vlastníkem Irisbusu je od počátku roku 2003 společnost Iveco.

Dlouhodobým cílem Irisbusu je stát se vůdčí silou při výrobě dopravních prostředků zcela přátelských k životnímu prostředí. V zájmu ochrany životního prostředí provádí Irisbus výzkum, jehož zaměření sahá od zlepšování technologie vznětových motorů až po používání alternativních paliv.

Odhodlání společnosti Irisbus hrát významnou roli v oblasti systému pracujících s ,,čistými palivy" je skutečně velmi jasné. Všechna řešení, která mohou přispívat k lepšímu světu, v němž si příroda udržuje svá práva, je třeba beze zbytku prozkoumat a Irisbus si právě hledání nových řešení vytknul jako jeden ze svých cílů a priorit.

Autobusy s delfínem ve znaku jezdí na všech 5 kontinentech. V Evropě je Irisbus druhým největším výrobcem autobusů, tržní podíl přesahuje 25 % a roční produkce se pohybuje kolem 9 000 autobusů.

Více informací naleznete na www.irisbus.com


Vaši admini

 
By Ruty